Ni hano uri
Home > Wari uzi ko...? > Sobanukirwa neza n’iminsi y’uburumbuke y’umugore.

Sobanukirwa neza n’iminsi y’uburumbuke y’umugore.

Abakobwa benshi cyangwa abagore bakunze kugira ukwezi ( menstrual cycle ) kumara iminsi 28, ariko muri rusange ukwezi k’umugore kumara iminsi hagati ya 21 kugera kuri 35.

Urubuga www.babycenter.com/ovulation-calculator,   ruvuga ko igihe cy’irekurwa ry’intanga ngore (ovulation) ku bakobwa bagira ukwezi kumara iminsi 28 gikunze kuba ku munsi wa 14, ariko ku bakobwa bagira iminsi y’ukwezi kwabo itangana buri gihe (21-35) usanga igihe intangangore irekurirwa (ovulation) kigenda gihinduka cyane.

Akenshi habaho gusohoka kw’intanga ngore inshuro imwe mu kwezi k’umukobwa ariko ubushakashatsi bwerekanye ko hari igihe umukobwa ashobora kurekura intangangore ebyiri mu kwezi kumwe. Kugira ngo umenye igihe cy’uburumbuke bwawe (umugore), urubuga www.medline.com rutangaza ko hari uburyo umugore yakoresha yifashishije imibare, ururenda ruza mu gitsina cyangwa se akuma gapima umuriro wo mu mubiri, gusa bikaba atari ihame ko ibigaragaye ari ukuri ndakuka :

Uburyo bwa mbere : bukoreshwa gusa ku bakobwa bagira ukwezi kudahinduka cyangwa se kugira iminsi ingana mu yandi magambo. Kuri abo bakobwa cyangwa abagore, intangangore irekurwa ku wa 14 mbere y’uko ukundi kwezi gutangira (gutangira indi mihango).628228_orig

Ingero : – Umukobwa ugira ukwezi kugira iminsi 24, irekurwa ry’intangangore akenshi riba ku munsi wa 10, umukobwa ugira ukwezi kumara iminsi 28 irekurwa ry’intangangore akenshi riba ku munsi wa 14 naho umukobwa ugira ukwezi kumara iminsi 35 isohoka ry’intangangore riba k’umunsi wa 21.

Iyo umaze kubona umunsi intangangore irekurirwa, ubwo iminsi yawe y’uburumbuke iba kuva ku minsi itanu mbere y’irekurwa ry’intangangore kugera kumunsi wa 2 nyuma y’irekurwa ry’intangangore.

 

Uburyo bwa 2 : ubu buryo bukoreshwa ku bakobwa cyangwa abagore bagira ukwezi guhindagurika. Bukoreshwa umukobwa abara iminsi igize ukwezi kwe mu gihe cy’amezi 6 akurikiranye bityo akamenya ngo ukwezi kunini kwe (ukwezi gufite iminsi myinshi) kumara iminsi ingahe ? Ukwezi guto kwe (ugufite iminsi mike) kumara iminsi ingahe.

Iyo amaze kumenya iminsi igize ukwezi kunini n’ukwezi guto, afata iminsi igize ukwezi kwe guto (ugufite iminsi mike) agakuramo 18 igisubizo abonye akaba ariwo munsi wa mbere w’iminsi y’uburumbuke bwe. Akongera agafata iminsi igize ukwezi kwe kunini agakuramo 11, igisubizo abonye akaba ariwo munsi wa nyuma mu minsi y’uburumbuke bwe.

Urugero: Mukamana nyuma yo kubara iminsi igize ukwezi kwe mu gihe cy’amezi umunani akurikiranye, yasanze ukwezi kwe kunini kumara iminsi 30 naho ukwezi kwe guto kumara iminsi 27. Ubwo yafata iminsi y’ukwezi kwe kunini (30) agakuramo 11akabona 19, akongera agafata iminsi igize ukwezi kwe guto (27) agakuramo 18 akabona 9. Ubwo iminsi ye y’uburumbuke ni ukuva k’umunsi wa 9 kugera k’umunsi wa 19.

Icyitonderwa: kuri ubu buryo 2 bubanza, igihe cy’irekurwa ry’intangangore gishobora kuba mbere cyangwa nyuma y’igihe cyakagombye, kubera impamvu nyinshi nko kunywa inzoga, gukora imirimo y’ingufu, kugira impagarara (stress), indwara runaka, guhindura ikirere n’ibindi. Byumvikana neza ko kubara gusa bidahagije ngo umenye neza 100% iminsi y’uburumbuke bwawe.

Richard
Umunyeshuri wiga ubuvuzi muri kaminuza y'u Rwanda. Ushobora kutwandikira kuri email yacu ariyo: richarda2018@outlook.com

izindi nkuru bisa

Dusigire igitekerezo cyawe

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

hejuru