Ni hano uri
Home > Amakuru > Mu Rwanda uburenganzira bw’abarwayi “Patients’ rights” buteganywa n’itegeko ni ubuhe?

Mu Rwanda uburenganzira bw’abarwayi “Patients’ rights” buteganywa n’itegeko ni ubuhe?

Nk’uko tubikesha umuganga.com ijambo ry’icyongereza “patient” risobanura umurwayi ribyerekana, umurwayi ni umuntu ugomba kwihangana ntiyihebe mu gihe yibasiwe n’uburwayi runaka. Nyamara bamwe mu baganga ndetse n’abandi bakora muri serivisi z’ubuvuzi zitandukanye ntibari bakwiye kugendera kuri ubu busobanuro bw’ijambo “patient” babyitiranya no kurangarana umurwayi bamutinza ku murongo ategereje guhabwa ubufasha mu gihe bo bibereye mu twabo. Ni muri urwo rwego minisiteri y’ubuzima y’u Rwanda yahagarukiye iki kibazo cy’imitangirwe ya serivisi mu bitaro ndetse n’ibigo nderabuzima bitandukanye kugira ngo zibashe kunozwa maze ubuzima bw’abaturarwanda n’abandi bagana serivisi z’ubuzima bakirwe neza kandi banahabwe ubufasha bakeneye mu gihe nyacyo kandi neza.

Kugira ngo ibi bigerweho, abantu bose bakwiye kumenya uburenganzira bw’umurwayi kugira ngo bifashe kubungabunga no kwita kuri ubu burenganzira ntakumirwa umurwayi wese afite kuri serivisi z’ubuzima. Abakora muri serivisi z’ubuzima ni ukuvuga abaganga, abaforomo ndetse n’abandi batandukanye batanga serivisi z’ubuzima bagomba gukorera ababagana babatezeho amakiriro ibi bikurikira:

1.    Guhabwa serivisi z’ubuzima nkenerwa

Buri muntu wese ukeneye serivisi z’ubuzima agomba kuzihabwa hatitawe kuho akomoka, hatitawe ku mutungo afite, hatitawe ku idini rye, hatitawe kuwo ari we muri sosiyete, hatitawe ku ibara ry’uruhu rye, hatitawe ku byiyumviro n’ibitekerezo bya politiki cyangwa se ikibazo cy’ubuzima runaka yaba ufite. Muri make serivisi z’ubuzima zigomba gutangwa hatagendewe ku ivangura iryo ari ryo ryose.

2.    Guha amakuru umurwayi

Umurwayi afite uburenganzira busesuye bwo kubwirwa indwara afite ndetse n’uburyo butandukanye bwo kuyivura. Umuganga agomba gufasha umurwayi kwiyumva neza no kugira icyizere cyo gukira vuba kandi akanagirwa inama z’ukuntu yakumira iyo ndwara kugira itazongera kumwibasira ikindi gihe.

3.    Umurwayi afite uburenganzira bwo guhitamo

Umurwayi afite uburenganzira bwo guhitamo kuvurwa mu buryo runaka cyangwa kutavurwa muri ubwo buryo ndetse kandi no gusaba uburyo runaka yavurwamo. Umurwayi kandi afite uburenganzira bwo gutoranya aho agomba kwivuriza. Ntagomba gushyirwaho ingufu kugira ngo muganga amuvure mu buryo yishakira atabigizemo uruhare.

4.    Umurwayi afite uburenganzira bwo kurindwa ibyakwangiza ubuzima bwe biturutse ku mivurirwe ye

Umurwayi afite uburenganzira bwo guhabwa amakuru asesuye akeneye ku buryo avurwamo. Na none kandi agomba kubwirwa uko yabyitwaramo mu gihe yagira ibibazo runaka bikomotse ku buryo yavuwemo cyangwa se mu gihe imiti yahawe yamugizeho ingaruka.

5.    Umurwayi afite uburenganzira bwo kubahwa no kwakirwa neza

Umurwayi afite uburenganzira bwo kwakirwa neza akubahwa mu gihe avurwa n’igihe cyose akurikiranwa na muganga. Muganga agomba kwita ku murwayi uwo ari we wese amufata neza mu kinyabupfura ndetse n’umutima w’impuhwe kuko usibye no kuba ari imwe mu ndangagaciro ziranga ikiremwamuntu ari n’umwe mu miti y’ibanze ikiza indwara.

6.    Umurwayi afite uburenganzira bwo kubikirwa ibanga

Amakuru yose umurwayi abwira muganga mu gihe amusuzuma cyangwa anamuvura agomba kugirwa ibanga. Muganga ntafite uburenganzira namba bwo guhwihwisa amakuru yatanzwe n’umurwayi mu gihe atabimuhereye uruhushya. Ibisubizo by’ibizamini bihabwa umurwayi bigomba kuba biri mu ibahasha kugira ngo hatagira undi muntu ubibona bitamugenewe bityo bikabangamira ubuzima bwite bw’umurwayi. Mu gihe umurwayi avurwa hakaba hagira abandi baza mu cyumba arimo, afite uburenganzira bwo kubwirwa abo bantu n’icyo bakora ndetse yabona baribumubangamire agasaba ko basohoka.

7.    Umurwayi afite uburenganzira bwo kwitabwaho uko bikwiye

Kwa muganga hagomba kubaho uburyo bwo gufasha abarwayi kumva ko bitaweho yaba mu gihe bategereje kuvurwa ndetse no mu gihe bavurwa. Aha ntibikwiye ko umurwayi ajya kwa muganga arwaye indwara imwe ariko agataha yafashwe n’intimba itewe no kurambirwa no kwinubira serivisi mbi. Ntibikwiye kandi ko abaganga cyangwa abandi batanga serivisi z’ubuzima bigira mu twabo nko guhugira kuri telefoni, imbuga nkoranyamabanga ndetse no kwirengagiza abarwayi bibereye mu kiganiro bikunze kugaragara mu bitaro bimwe na bimwe ndetse akenshi bikanatuma bamwe mu burwayi bashobora kuhasiga ubuzima cyane cyane ababyeyi bagana ibitaro baje kubyara.

8.    Umurwayi afite uburenganzira bwo gukurikiranwa yaba akiri mu bitaro cyangwa se igihe abivuyemo

Aha umurwayi afite uburenganzira bwo kureba umuganga wamuvuye akamukurikirana kugeza igihe akiriye indwara.  Umurwayi kandi ashobora guhabwa ifishi yivurizaho mu gihe bibaye ngombwa ko areba undi muganga cyangwa umukozi muri serivisi z’ubuzima ugomba kumwitaho.

Ubu burenganzira bwose bugomba kujyana no kugira serivisi z’ubuzima zifite ibyangombwa byose nk’inyubako zikwiye, imiti, imbangukiragutabara, amaraso yo gufashisha indembe ziyakeneye, abaganga babyigiye muri serivisi zitandukanye ndetse n’abajyanama mu by’ubuzima bafasha mu gukumira ikwirakwizwa ry’indwara zandura n’izitandura zitandukanye. Hagomba kubaho kandi uburyo bwo gukumira indwara zandura mu buryo bwihuse kwa muganga aribyo mu rurimi rw’icyongereza “infections control systems” kuko mu gihe ubu buryo budahari yaba abarwayi ndetse n’abaganga bashobora kwisanga bafashwe byoroshye n’indwara zandurira mu mwuka nk’igituntu, ibicurane bikaze bitandukanye ndetse n’izindi ndwara zitandukanye zandura. Icya nyuma kandi cy’ingenzi ni ukwita ku isuku y’amavuriro, isuku y’ubwiherero kwa muganga, isuku y’abagana amavuriro, isuku y’inyubako ndetse n’isuku y’ibikoresho nk’inshinge n’ibindi. Nyamuna, baganga gukaraba intoki mwe ubwanyu no kubitoza ababagana ni ingenzi.

Richard
Mucyo dufatanye kuzamurana mu myumvire n'ubumenyi mubuzima, twandikire kuri e-mail: mubuzima1@gmail.com

izindi nkuru bisa

Igitekerezo cyanyu ni ingenzi.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

hejuru