Ni hano uri
Home > Wari uzi ko...? > Ihame ryo kurya imbuto ryarahindutse; waba uzi impamvu?

Ihame ryo kurya imbuto ryarahindutse; waba uzi impamvu?

Kurya imbuto ni umuco ugenda umenyerwa hano iwacu aho abenshi bakunze kuzifashisha cyane igihe bashoje gufata amafunguro asanzwe. 

Imbuto rero ni bimwe mubiribwa bifatiye runini cyane uyu mubiri wacu kubw’intungamubiri zikungahaye mu rusobe rw’imbuto zitandukanye, aha twavuga nka za vitamin, aside zikenerwa n’umubiri w’umuntu, imyunyu ngugu myinshi ikenewe cyane ndetse n’ibindi byinshi.

icyakora nubwo abantu bari baramenyereye ko imbuto zigomba gufatwa nyuma y’amafunguro asanzwe, bitari kera cyane abahanga bagaragaje ko igifite umumaro munini cyane ku mubiri w’umuntu wakoresheje umbuto nuko yajya azirya mbere y’andi mafunguro.

bagaragaje impamvu zikurikira;

hari imisemburo idasanzwe (special enzymes ) yifashishwa mu igogorwa ry’amasukari menshi aba mu mbuto, iyo misemburo byagaragaye ko ishobora kwangirika igihe ubanje kurya ibiribwa bisanzwe kandi bitetswe, bityo rero kugira ngo ayo masukari abashe kuba yagirira umubiri w’uwariye urubuto runaka akamaro nuko yaba yariye urwo rubuto mbere yo kurya ibindi biryo bisanzwe.

ikindi ngo byose bigize urubuto runaka umuba aba yariye kugira ngo bibashe kuyungururwa neza bigere mu maraso bityo bibashe kutugirira umumaro nuko urubuto ruribwa rukajya munda nsa itarimo akantu nakamwe.

kando ngo byagaraye ko abantu bagenda bagaragaza kugubwa nabi mu ugogorwa ry’ibyo baba bariya igihe imbuto ziriwe nyuma y’amafunguro asanzwe. urugero; hari ubwo ngo bagira ibibazo nko gutumba, kugira ikirungurira n’ibindi..

ni ahawe rero guhindura imyumvire ugatangira kwimenyereza umuco wo kurya izo mbuto wahashye mbere yuko ufata andi mafunguro asanzwe.

Richard
Mucyo dufatanye kuzamurana mu myumvire n'ubumenyi mubuzima, twandikire kuri e-mail: mubuzima1@gmail.com

izindi nkuru bisa

Igitekerezo cyanyu ni ingenzi.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

hejuru