Ni hano uri
Home > Wari uzi ko...? > Dore uburyo bwiza wamenyereza umwana wawe kureka kunyara ku buriri.

Dore uburyo bwiza wamenyereza umwana wawe kureka kunyara ku buriri.

Hari amakosa ababyeyi bakora bigatuma umwana wabo ufite ikibazo cyo kunyara ku buriri atinda kubireke ndetse ahanini ayo makosa ababyeyi bayakora baziko bari gukemura ikibazo nyamara batazi ko aribwo bari kucyongera.

Ku rubuga rwa Dr. Sagie, umuganga uzobereye mu gutanga inama ku babyeyi no ku bana ku bijyane no kureka kunyara ku buriri, yavuze amakosa ababyeyi benshi bamugana bakunda gukora akaba ariyo atera abana kutareka kunyara ku buriri.

Gukangura umwana nijoro : Ababyeyi benshi baziko gukangura umwana nijoro ariwo muti wo gutuma umwana ahagarika kunyara ku buriri. Nyamara ngo ibyo ahanini siwo muti kuko umwana yumva ko inshingano zo kureka kunyara ku buriri ari iz’ababyeyi we bitamureba. Ni byiza ko umwana ariwe ubona ko inshingano nini yo guhagarika kunyara ku buriri ariwe ireba.

Kubuza umwana kugira icyo anywa agiye kuryama : Kubuza umwana kunywa mbere yo kuryama bishobora kumufasha umunsi wamubujije ariko kuko umubiri we na none utari wamenya ko ashaka kwihagarika ngo abyuke umunsi uzongera kumuha icyo kunywa azongera ahanyare. Gusa na none mu gihe umwana abyisabiye uramureka ntagire icyo anywa.

Guha umwana ibihano bikakaye : Hari ababyeyi na none bazi ko guha umwana ibihano bikakaye bizatuma areka kunyara ku buriri. Ababyeyi bakwiye kumenya ko umwana anyara ku buriri atabigambiriye kuko ari igikorwa kiba atabizi. Guha umwana igihano rero bishobora kumuhahamura cyangwa se bikarushaho gukaza ikibazo.

Guhatira umwana kumesa imyenda ararana n’amashuka ye : ibyo nabyo biri mu bihano bikakaye ababyeyi bakunda guha abana babo baziko ariwo muti uzababuza kunyara ku buriri . Ababyeyi bagomba kumenya ko umwana aba atiyumvisha icyo umuhaniye kuko nawe aba yabikoze atabishaka ahubwo agatangira kumva ko ari ikosa ry’undi munti uri kumuhanira

Kurinda umwana cyane : ubundi buryo ababyeyi bajya bakoresha ni ukurinda umwana cyane aho kumufasha kumenya uko yakivana mu kibazo. Dr George yagize ati : hari ababyeyi usanga barinda umwana cyane ugasanga no mu gihe ndikuvura umwana, namubaza uko amerewe ababyeyi bagatanguranywa bamusubiriza kandi nawe azi kwivugira. Ibi ahanini bikunze kugaragara ku babyeyi babonye abana nyuma y’imyaka myinshi batabyara.

Kwirengagiza ikibazo burundu : nubwo twabonye ko umwana ariwe ufite uruhare runini mu kureka kunyara ku buriri, ntibivuze ko umubyeyi azaba “terira iyo” ngo areke umwana anyare ku buriri. Icyo umwana aba akeneye ku mubyeyi ni ukumwumva no kumufasha.

kugereranya umwana n’abandi : rimwe na rimwe umwana muto hari ubwo areka kunyara ku buriri mbere y’umwana mukuru.

Ibyo ntibiha umwanya ababyeyi wo kwirirwa bagereranya umwana n’undi bamukangisha ko we ari mukuru akaba akinyara ku buriri. Kugereranya umwana na murumuna we bizongera ikibazo ndetse binamwangize mu bwonko atangire kumva ko we hari ibyo atinda kugeraho kandi abandi barabigezeho.

Gusasira umwana ibintu bituma adakonjerwa : umwana uri munsi y’imyaka 5 ushobora kubimusasira ariko iyo arengeje iyo mwaka ni ngombwa ko umureka agatangira kwiga ko iyo ahanyaye akonjerwa akamenya kandi ko ariwe ubitera.

Ayo ni amwe mu makosa Dr.Sagie yagaragaje ko akorwa n’ababyeyi bigatuma umwana atinda kureka kunyara ku buriri ndetse ngo igitangaje ni uko ayo makosa akorwa n’ababyeyi baziko bari gukemura ikibazo, bikarangira barushijeho kugikomeza.

Icyo umubyeyi agomba gukora ni ugushimira umwana igihe yagaragaje ko afite ubushake bwo kureka kunyara ku buriri. Igihe yasibye kuhanyara ukamushimira n’andi magambo amutera umwete wo kuba yareka kunyara ku buriri.

Imibonano mpuzabitsina ni kimwe mu gice kigize ubuzima bw’umuntu. Ikaba yagira ngaruka mbi cyangwa nziza bitewe n’abayikoze , uko bayikoze ariko cyane cyane ubushake bayikoranye.

Kutagira ubushake cyangwa kugira ubushake buke bwo gukora imibonano mpuzabitsina ni ikibazo kigaragara haba ku bagabo cyangwa abagore, rimwe na rimwe iyo umwe mu bashakanye afite icyo kibazo, birangira habayeho gucana inyuma kubera kudashimishanya, utushimye akaba yajya gushaka umushimisha ku buryo yifuza hanze.

Twegereye muganga Desiree Habakubaho wo muri Relax Life Center tumubaza ubusanzwe icyaba gitera kugira ubushake buke bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Habakubaho yatubwiye ko ubusanzwe biterwa n’ibintu bitandukanye, bishobora guterwa n’izindi ndwara zibasira imyanya ndagagitsina umuntu yaba yarigeze kurwara nka Mburugu, Uburagaza Sphyllis n’izindi. Sibyo gusa kandi kuko yatubwiye ko bishobora no guterwa n’ikibazo giturutse mu bwonko, gishobora kuba cyaterwa n’ibyo umuntu yigeze kunyuramo(ubuzima umuntu yabayemo.)

Icyakora ngo iki kibazo ni ikibazo kivurwa kigakira , nk’uko Habakubaho yakomeje abitubwira, bakaba bifashisha imiti itandukanye yunganira gukora kw’imyanya ndangagitsina, imiti ifasha imitsi yo mu bwonko , kumukorera ubuvuzi bukoresheje amazi (Hydrotherapy) n’ubundi bujyanama cyane cyane bigendanye n’ikibazo ufite.

Ikindi kandi ni byiza kujya kwa muganga , aho baguha imiti cyangwa bakagutegeka ibiribwa ugomba kurya birimo intungamubiri zikangura ubushake bw’imibonano mpuzabitsina. Muri ibyo biryo bagusaba gufata harimo Inyanya, ibinyampeke, imbuto zirimo izitwa pommes n’ibindi baguha bitewe n’ikibazo bwite ufite.

Gusa ku bantu bakoreshe inzoga cyangwa ibindi biyobyabwenge ngo babashe gukora imibonano mpuzabitsina, Habakubaho yavuze ko ibyo ari ukwiyangiriza umubiri. Yagize ati: ’” Hari abantu bajya bagira ikibazo cy’ubushake buke, bakumva ko hari imiti runaka bakoresha , bakumva ko bari bufate alcohol runaka, ibyo bituma umubiri uhagurukana imbaraga zidasanzwe, ariko nano urimo urasubira inyuma, hahandi hasi.Mu gusubira inyuma rero, ni hahandi umuntu aba dependance( kuba imbata), atabibona akaba ntacyo yakora.”

Ni byiza rero kugana abaganga mu gihe waba utagira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, cyangwa ikindi kibazo cyose cyabangamira imikorero y’imyanya ndangagitsina yawe.

Ushobora kutwandikira kuri email yacu ariyo mubuzima5@gmail.com maze nawe ukaba utanze umusanzu ukomeye kubuzima bwabanyarwanda. cyangwa ukiyandikisha kujya ubona inkuru nshyashya buri gihe zanditswe kuri uru rubuga, biroroshye, fungura urubuga mubuzima.com maze urebe aho biyandikishiriza “subscribe”maze ushiremo email yawe ukande ahanditse ngo SUBSCRIBE

Richard
Mucyo dufatanye kuzamurana mu myumvire n'ubumenyi mubuzima, twandikire kuri e-mail: mubuzima1@gmail.com

izindi nkuru bisa

Igitekerezo cyanyu ni ingenzi.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

hejuru