Ni hano uri
Home > Wari uzi ko...? > Wari uzi ko mubyihutirwa ukwiye kudatindana murugo mubyambere kubabara urutugu birimo?

Wari uzi ko mubyihutirwa ukwiye kudatindana murugo mubyambere kubabara urutugu birimo?

Urutugu ni igice cy’umubiri gikoreshwa cyane kandi n’igice kigizwe n’ingingo zifatiye ku rushyi rw’akaboko. Iki gice cy’umubiri gikoze ku buryo gitandukanye n’urukenyerero (amayunguyungu) agizwe n’amagufa y’urukenyerero n’ay’ikibero. Urutugu rwo rugizwe n’imitsi, n’imikaya ikomeye umuntu akenera buri munsi mi bikorwa binyuranye.

Yaba ari urutugu n’urukenyerero, ni ibice bishobora guhura n’ikibazo ahanini nk’uko twabivuze bitewe n’imyuga y’abantu cyangwa no gukora imyitozo ngororamubiri. Ikindi ni uko ibi bice by’umubiri byoroshye bishobora guhura n’ibibazo imburagihe bitewe n’uko byiyambazwa buri kanya.

Pr Thierry Schaeverbeke, inzobere mu bijyanye n’ubuvuzi bw’indwara z’amagufwa n’imitsi mu bitaro bya CHU de Bordeaux, uvuga ko igihe cyose urutugu rukurya bidaterwa n’akazi umuntu akora cyangwa siporo.

Pr Thierry Schaeverbeke agira ati “Nta guhita wibaza ko uburibwe by’urutugu bwaturutse ku kazi cyangwa siporo n’ubwo 98 % akenshi aribyo bitera uburibwe bw’ibitugu. Hari izindi mpamvu zitakwirengagizwa ziterwa n’ubundi burwayi cyangwa kuba amagufwa yaba afite uburwayi bworoheje.”

anigifc

Uburibwe bwose bw’urutugu bukenerwa kujyanwa kwa mu ganga, umurwayi akabazwa ibibazo kugirango hamenyekane impamvu nyanyo y’uko kubabara. Bishobora guterwa n’uburibwe busanzwe cyangwa bigaterwa n’ubwonko mu gihe umuntu yaba afite ikibazo cyo guhindukiza urutugu arujyana mu kerekezo ashaka. Bitewe no gukomera ku buribwe bw’urutugu ni byiza guca mu cyuma bakamenya uko umubiri uhagaze.

Dore icyo wakora mu gihe uribwa n’urutugu

Guhagarika kurunyeganyeza mu gihe uribwa, uburibwe ni ikintu cyo kwitondera. Ni ukwibeshya gukomeye kubabara ukibwira ko ari aby’akanya gato bizakwikiza.

Gukonjesha igice kiribwa kugira ngo ugabanye uburibwe, hari udufuka twa barafu twabugenewe dushyirwa ku rutugu, bigakorwa inshuro eshatu ku munsi mu gihe cy’iminota cumi n’itanu.

Kuzamura amaboko ku rukuta aha ntabwo ugomba kurenza aho wumva ubabaye.

Gukoresha urutugu imyitozo, kujyana urutugu mu merekezo yose ukorehsa n’amaboko kugira ngo urutugu ruhore rworoheye kwizunguza. Iyi myitozo igomba gukorwa kenshi ku munsi.

Gukoresha ukuboka n’uruti rw’umugongo, ushobora gufata ukuboko ukakunyuza ku ijosi ukikora mu mugongo urutugu rukamererwa neza.

Uretse kuba hari imiti y’ibinini ihabwa umuntu ufite ikibazo cy’urutugu cyangwa agaterwa inshinge, mu gihe umaze amasaha hagati ya 48 na 72 uribwa nyuma yo gufata imiti ugomba gutangira kugira impungenge ukihutira kugana muganga. Bishobora kuba ari ingaruka zitewe n’imiti ari ko zigomba gukurikiranwa byihuse.

Richard
Mucyo dufatanye kuzamurana mu myumvire n'ubumenyi mubuzima, twandikire kuri e-mail: mubuzima1@gmail.com

izindi nkuru bisa

Igitekerezo cyanyu ni ingenzi.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

hejuru