Ni hano uri
Home > Amakuru > Mbese uzi uko bakora isuku yo mu kanwa mu buryo bukwiriye?

Mbese uzi uko bakora isuku yo mu kanwa mu buryo bukwiriye?

Uko abashakashatsi mubumenyi bw’indwara zo mukanwa bagiye babigaragaza bavuga ko umubare wabatuye isi wagiye uzamuka kukurushaho kumenya ko ari ingenzi gukora isuku yo mu kanywa, icyakora nubwo ngo uwo mubare wiyongereye, biravugwa ko abantu bakora isuku yo mukanwa neza nkuko bisabwa n’abaganga b’inzobere mu ndwara zo mu kanwa imibare iracyari hasi cyane hashingiwe ku ngano y’abantu bagana ubuvuzi bw’indwara zo mu kanwa zagombye kuba zarakumiriwe no gukora isuku neza mu kanwa uko bikwiriye.

Ese umuntu akoresha iki iyo yikorera isuku yo mukanwa.

Hari uburyo bwinshi bushoboka ariko ubuteganywa na Muganga ni ugukoresha uburoso bw’amenyo butarengeje nibura amezi atatu (3), umuti wagenewe koza amenyo ariko ukabanza ukareba neza niba uwo muti utararengeje igihe kuko uwo muti warengeje igihe ushobora

kukugiraho ingaruka aho kugufasha, hari kandi nabakoresha utudodo banyuza hagati y’amenyo bagerageza gukuramo imyanda y’ibisigazwa by’ibiryo biba byafashemo igihe umuntu aba afungura.

Kubundi bumenyi ukeneye bwo kumenya uko wakora isuku y’amenyo yawe ukoresheje akadodo kanda HANO

Umuntu asabwa kwikorera isuku mu kanwa nibura igihe kingana iki?

Ubushakashatsi bugiye butandukanye bwagaragaje ko umuntu nibura  ushobora kumara hagati y’iminota cumi n’itanu (15) na mirongo itatu (30) akora isuku ye yo mukanwa (yiborosa) ariwe uba yakwizera ko yakoze isuku ye yo mu kanwa muburyo buhagije.

Ikindi twavuga nuko umuntu utangiye gukora isuku yo mu kanwa neza ntabwo ari ngombwa gukoresha imbaraga nyinshi kuko ushobora no kwikomeretsa ishinya ukaba wateza ibindi bibazo aho kubikemura.

Ni ryari umuntu asabwa gukora isuku yo mu kanwa?

Gake gashoboka umuntu yagombye gukora isuku mu kanwa ke ni incuro eshatu (3) nibura mu masaha 24, nukuvuga ukibyuka ariko umaze gufata ifunguro rya Mugitondo, umaze gufata ifunguro rya saa sita (12h:00) ndetse na nyuma y’ifunguro rya nijoro.

Inyandiko nyinshi z’ubushakashatsi zigaragaramo ko umuntu agomba gukora isuku ye yo mukanwa buri nyuma yo gufata amafunguro.

Wabwirwa n’iki ko isuku ukora mu kanwa kawe ishobora kuba idahagije?

Iyo mu kanwa hawe uhakorera isuku idahagije, uzagira ibimenyetso bitandukanye birimo ibi bikurikira:

  • Kunuka mukanwa
  • Kuva amaraso mu ishinya igihe ugerageje gukoramo usuku
  • kubona hari ibintu by’umukara byihomye ku menyo
  • gucukuka kw’amenyo
  • N’ibindi…

Ni ahawe rero kumenya uko ukora isuku yo mu kanwa kawe wirinda urinda n’abawe indwara zizanwa no kugira isuku idahagije yo mukanwa, tubibutsa kandi ko igihe cyose ubonye ibimenyetso bidasanzwe by’indwara zo mu kanwa waba uzizi cyangwa utazizi wakihutira kureba muganga akagufasha muburyo bunoze.

Richard
Mucyo dufatanye kuzamurana mu myumvire n'ubumenyi mubuzima, twandikire kuri e-mail: mubuzima1@gmail.com

izindi nkuru bisa

Igitekerezo cyanyu ni ingenzi.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

hejuru