Ni hano uri
Home > Wari uzi ko...? > Menya neza indwara y’igikara nuko wayirinda.

Menya neza indwara y’igikara nuko wayirinda.

Ese mubyukuri indwara y’igikara ni indwara nyabaki?

Abantu benshi ntibajya basobanukirwa nibyiyi ndwara ariko, indwara y’igikara n’indwara ihangayikishije abantu, aho usanga umuntu uyirwaye afite umwuka mubi cyane aho aciye cyangwa yicaye ntawe uba ashaka kuba ari kumwe nawe kubera umuhumuro utari mwiza uba umuturukaho.

hari benshi rero bakomeje kwibaza bati, ese indwara y’igikara ifata ite?
indwara y’igikara ifite byinshi bishobora kuyitera ariko aha twavuga nko kudakaraba umubiri neza, kudakorera isuku imyenda y’imbere ndetse no kutamenya ibiribwa bikwiriye ukwiye gukoresha murwego rwo gukomeza kuyirinda.

Ese koko kudakaraba bikurura kurwara igikara?

Muri iki kinyejana nta muntu wari ukwiye kuba ataramenya nyinshi mungaruka yaterwa no kudakora isuku ihagije y’umubiri we, ariko usanga aho tugenda naho dutuye hirya no hino abantu batamenya icyo gukaraba bimaze, usanga umuntu ava nko mu murima agahita yigira mu kabari bwa kwira akiryamira, icyumweru yewe ndetse n’ukwezi kugashira adakarabye.

ibi rero iyo ubikoze utya kenshi, usanga udukoko duto dusannzwe tuba k’umubiri dutangira gutungwa nabimwe mubigize bya byuya biba byarafatiye k’umubiri, maze nyuma tugantangira natwo gusohora umwuka mubi cyane ariwo unuka ahantu hose unyuze ugasanga bakwinuba ko unuka.

ibindi ngo bishobora gutera ukunuka dukunda kwita igikara, ngo ni ukutamesa imyenda y’imbere, aha twavuga nk’amasengeri, amakariso, yewe ndetse n’amasutiye y’abagore n’abakobwa. iyi mwenda ngo nayo ihinduka ihunikiro ry’ibyuya iyo idakorerwa isuku ihagije, bityo nayo ikaba yaba indiri ya twadukoko twavuze haruguru.

Ikindi kandi ngo nuko mubyo dushyira mu mibiri yacu nabyo dukwiye kujya twitonda cyane aha twavuga nk’inzoga aha cyane cyane izo dukunze kwita inkorano, nk’urwagwa, ibigage, muriture, yewe muntu n’izindi… byaragaragaye ko iyo umuntu akoresha izi nzoga cyane agaragarwaho umwanda uzana no kunuka gukabije. ibi biterwa nuko muri izo nzoga habamo byinshi bisohokera mumyenge y’umubiri nk’ibyuya bitunga twa dukoko twavuze haruguru nanone.

Ngayo nguko nahanjye nahanyu turinde imibiri yacu kugira ngo dukomeze kugira ubuzima buzira umuze.

Richard
Mucyo dufatanye kuzamurana mu myumvire n'ubumenyi mubuzima, twandikire kuri e-mail: mubuzima1@gmail.com

izindi nkuru bisa

Igitekerezo cyanyu ni ingenzi.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

hejuru