Ni hano uri
Home > Wari uzi ko...? > KUGABANUKA KW’INSORO ZITUKURA NIBYO BYIHISHE INYUMA YA ‘ANEMIA’.

KUGABANUKA KW’INSORO ZITUKURA NIBYO BYIHISHE INYUMA YA ‘ANEMIA’.

‘Anemia’ ijambo rikoreshwa cyane iyo umuntu ashaka kuvuga ibijyanye n’igabanuka rya bimwe mu bipimo byo kwa Muganga biranga igabanuka ry’insoro zitukura (Red Blood Cells). 

ubusanzwe umuntu bavuga ko afite ‘anemia’ iyo habayeho impamvu iyo ariyo yose ituma insoro zitukura zigabanuka, muri izo mpamvu hashobora kuzamo nku kuba uburyo insoro zitukura zikorwamo haba ubwo izikorwa ziba zidahagije, cyangwa se insoro zitukura zigenda zangirika kubera impamvu zitandukanye arizo nyinshi kurusha izikorwa, cyangwa se habayeho impamvu ituma umuntu ava amaraso menshi mugihe gito nabwo insoro zitukura ziba nkeya bityo bigatuma umuntu agira anemia.

Kwa Muganga iyo bashaka kumenya ko umuntu yaba koko afite anemia, bagira uko bamusuzuma bareba mu maso

nkuko bigaragara kuri iyi foto ubu buryo abaganga bareba mu jisho bafite uko baba babona mu jisho hererutse cyane nuko bikabaha gukeka ko umwana yaba koko afite anemia gusa hari ibindi bizamini biba bigisabwa kugira ngo hemezwe neza ubwoko bwiyo anemia ndetse wenda bakaba banaboneraho kumenya icyaba cyarateye iyo anemia.

 

Tubonereho kubabwira ko anemia ubwayo ntabwo ari indwara ahuwo anemia ishobora kubaho itewe nindi ndwara ishobora kumenywa n’abaganga iyo bahawe umwanya bagasuzuma umurwayi bitonze.

 


Kora SUBSCRIBE kuri MUBUZIMA TV ubashe kubona amavideo yacu yigisha iby’ubuzima.


Dore ibimenyetso bitandukanye bishobora kuba byaranga ko  umuntu afite anemia.

 • Umunaniro wa hato na hato.
 • kuribwa umutwe
 • kugira isereri cyangwa se ikizungera
 • kureba ibikezikezi
 • gususumira cyangwa gutitira nk’amaguru
 • N’ibndi…

NB: hamwe n’ibindi bimenyetso byinshi byakubwira ko ufite anemia ibuka ko anemia atari indwara ahubwo ko nayo ubwayo ari ikimenyetso cy’ikindi gishobora kuba kitagenda neza mu mubiri wawe.

Hari ibyo abashakashatsi bagaragaje nkibyongera ibyago byo kuba wagira anemia.

 • Kuba ufite imyaka myinshi cyangwa uri umusaza, hamwe no kugira imyaka mike cyane cg umwana muto
 • kuba uri uwi igitsina Gore
 • Kuba uri umubyeyi wonsa
 • Umubyeyi utwite

Uko tugenda dusoma ibintu byinshi hirya no Hino tubona abahanga muby’ubuzima bwa muntu bagaruka ku ngingo ivuga ko ahanini usanga anemia akenshi iterwa no kubura intungamubiri ziganjemo ikinyabutabire cya Fer/Iron.

Hamwe nibyo dore ibishobora gutera anemia:

 • Kutarya indyo yuzuye
 • Indwara zo mu musokoro w’igufa
 • ibyo dukomora kubo dukomokaho
 • imiti dukoresha
 • indwara za karande

Ibi byose bishobora gutuma habaho igabanuka rikabije ry’insoro zitukura, bityo ukaba wagira iyi anemia.

Mubyo tumaze kubona bitera anemia harimo ibyo twebwe ubwacu dushobora kwirinda, urugero nko guharanira kurya indyo yuzuye.

Aha tugiye kubasangiza ibikomoka mu biribwa dukoresha buri munsi mubyukuri bidufasha kuturinda Anemia.

 • Fe, Iron, Fer
 • Vitamin B12 
 • Folic Acid

  Kora SUBSCRIBE kuri MUBUZIMA TV ubashe kubona amavideo yacu yigisha iby’ubuzima.


Ibi tubona haruguru ni ingenzi cyane mu rugamba rwo kurwanya Anemia. Reka tubabwire, ese ni biribwa ki dushobora kubonamo izi ntunga mubiri tumaze kubabwira.

Dore bimwe mu biribwa bikungahaye cyane kuri Fer/Iron cg se Fe

 • Ibishyimbo
 • inyama zitukura
 • inyama zo munda
 • imboga rwatsi
 • ibinyampeke (Umuceri, amasaka, ingano…)
 • inzuzi
 • TOFU
 • Amagi
 • N’ibindi…..

Dore ibiribwa dushobora gukuramo intungamubiri ya Vitamin B12:

 • Inyama zitukura
 • amata
 • amagi
 • n’ibindi bikomoka ku matungo

Dore ibiribwa Dushobora kubonamo Folic acide

 • Ibishyimbo
 • imboga rwatsi
 • imbuto nk’amaronji ndetse n’umutobe wayo
 • amakaroni
 • umuceri
 • N’ibindi…

Ngaya amwe mu mafoto agaragaza  ibyo tumaze kukubwira.

Ibishyimbo

 

Amakaroni

 

Epinari (spinarchi)

 

Inyama zitukura

 

Amaronji n’umutobe wayo

 

Sardine mbisi

 

 

Umuceri mu mabara yo atandukanye

 

Tofu, (inyama ya Soya)

 

Inzuzi z’ibihaza n’amadegede

 


Kora SUBSCRIBE kuri MUBUZIMA TV ubashe kubona amavideo yacu yigisha iby’ubuzima.


 

Richard
Mucyo dufatanye kuzamurana mu myumvire n'ubumenyi mubuzima, twandikire kuri e-mail: mubuzima1@gmail.com

izindi nkuru bisa

Igitekerezo cyanyu ni ingenzi.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

hejuru